Gek Tessaro: Il circo delle nuvole / Cirkus oblakov

Prizorišče: Gledališče Tartini Piran

Tip predstave: Narisano gledališče, pripovedovanje s projekcijo / v ita.jeziku

Datum: 21.2.2019 ob 11.00

Opis

Otroška predstava v italijanskem jeziku /Spettacolo teatrale per bambini in lingua italiana

IL CIRCO DELLE NUVOLE di GEK TESSARO / Gek Tessaro: CIRKUS OBLAKOV
Narisano gledališče, pripovedovanje s projekcijo.
Teatro disegnato, narrazione con lavagna luminosa.

Org.: Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano/Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran. 

Več o avtorju: www.gektessaro.it https://www.facebook.com/Gek-Tessaro-218301081537401/

Galerija