Glavna dvorana

Največja dvorana Avditorija Portorož je tehnično opremljena za izvedbo najzahtevnejših prireditev: koncertov simfonične, komorne, jazz in druge glasbe, baleta, gledališča, plesa, razvedrilnega programa, recitacij, večmedijskih predstav, kongresov, simpozijev, konferenc, protokolarnih dogodkov.

Glavna dvorana ima 479 sedežev. Oder meri v globino 9,5 m, odprti del odra 16 m v širino in 7,60 m v višino.

Galerija