Bela dvorana

Bela dvorana se nahaja v pritličju, vanjo vstopamo skozi preddverje.
Njen tloris meri 110 m
2, višina prostora pa je 3 m. Tehnično je opremljena s posebnimi svetili, primernimi za razstave. Primerna je za umetniške in druge razstave, predstavitve knjig, novinarske konference in pogostitve.

Galerija