Hišni red

HIŠNI RED

ZA NAJEMNIKE IN ORGANIZATORJE PRIREDITEV V AVDITORIJU PORTOROŽ–PORTOROSE

 1. S hišnim redom se ureja način uporabe prireditvenega prostora, režim vstopa, gibanja, ravnanja v času vaj in prireditev v Avditoriju; hišni red enakovredno velja tudi za Gledališče Tartini Piran in zunanji Amfiteater (za katerega se posebej najema tehnična oprema). 
 2. Vaje in prireditve potekajo po urniku, ki je določen z dispozicijo oz. scenosledom prireditve.
 3. Nastopajoči in njihovi spremljevalci lahko vstopajo samo skozi vhod za nastopajoče. Otroke morajo spremljati polnoletne osebe. Ob prireditvah, vajah ali urejanju odra mora organizator-najemnik zagotoviti dežurstvo pri vhodu za nastopajoče.
 4. Hišnim ljubljenčkom in ostalim živalim vstop ni dovoljen, razen če je to predvideno v predstavi oziroma spremljajo invalidne osebe.
 5. Vstopanje na oder je dovoljeno samo po dogovoru z dežurnim tehnikom Avditorija Portorož –Portorose.
 6. Postavljanje scenografije in okraševanje odra mora biti končano pred pričetkom vaj in se lahko izvaja le ob prisotnosti dežurnega tehnika Avditorija Portorož – Portorose. Na odru in v dvorani so lahko samo predstavniki organizatorja-najemnika zadolženi za postavitev.
 7. Organizator-najemnik odgovarja za mladoletne nastopajoče in je dolžan poskrbeti za njihovo varstvo tudi, ko niso na odru.
 8. Med vajami so na odru lahko prisotni samo nastopajoči, ki imajo vajo, preostali nastopajoči se ne smejo zadrževati na odru in v dvorani. Prav tako med vajo ni dovoljen vstop v dvorano spremljevalcem, voznikom, staršem, ipd. V dvorani se lahko zadržuje le režiser oz. vodja prireditve.
 9. Na vsake 4 ure vaj, mora organizator-najemnik obvezno predvideti 30 minutni odmor. Med odmorom se nihče ne sme zadrževati na odru ali v dvorani.
 10. V dvorani in na odru je prepovedano uživanje vsakršne hrane in pijače, razen če je to predvideno v predstavi. 
 11. Prižiganje kakršnegakoli ognja, ki je v sklopu predstave, je dovoljeno samo ob vnaprejšnji napovedi in prisotnosti dežurnega gasilca, ki ga mora organizator-najemnik prireditve priskrbeti sam.
 12. Vaje oz. generalka se morajo zaključiti najmanj 45 minut pred pričetkom prireditve. Vsi nastopajoči in njihovi spremljevalci morajo ob zaključku vaje zapustiti oder in izprazniti dvorano.
 13. Za prireditve, kjer je predvidena uporaba nosilcev zvoka, slik ali videa in z njimi upravlja dežurni tehnik Avditorija Portorož – Portorose, je obvezno predhodno pripraviti scenosled prireditve oz. scenarij. Ves potreben glasbeni, slikovni in video material mora biti na enem nosilcu po vrstnem redu predvajanja. Če to ni mogoče, je potrebno glasbo, sliko ali video za vsako točko oddati na svojem nosilcu in to samo tisto, ki se potrebuje in v dolžini, v kateri je potrebna. Neustrezne materiale bodo tehniki zavrnili in jih ne bodo predvajali. Vsi materiali morajo biti dostavljeni dežurnemu tehniku Avditorija Portorož – Portorose najkasneje 1 uro pred prvo vajo.
 14. Najemnik lahko priskrbi svojega tehnika. S tehnologijo v lasti Avditorija Portorož – Portorose lahko upravlja samo usposobljen tehnik pod nadzorom tehnika Avditorija Portorož – Portorose.
 15. Na odru je med postavljanjem ozvočenja in korekcijo luči samo tehnično osebje.
 16. Med prireditvijo se nastopajoči, ki niso na odru, zadržujejo v garderobah; v preddverje in dvorano vstop ni dovoljen. Otroci morajo biti obvezno v spremstvu mentorjev.
 17. Uporaba kakršne koli opreme, ki ni bila vnaprej dogovorjena z dispozicijo, je mogoča le v dogovoru s tehnično ekipo Avditorija Portorož – Portorose.
 18. Scenografijo in rekvizite mora najemnik začeti odstranjevati najkasneje 15 minut po končani prireditvi in poskrbeti za odvoz na dan prireditve. V kolikor najemnik tega ne stori, jih bodo odstranili delavci Avditorija Portorož – Portorose. V tem primeru Avditorij Portorož – Portorose ne odgovarja za morebitne odtujitve ali poškodbe in bo za vsak dan shranjevanja opreme zaračunal ležarino 120 € oz. odvoz odpadkov po ceniku JP Okolje Piran.
 19. Morebitne odpadke je potrebno odstraniti takoj po prireditvi. V nasprotnem primeru bo za to poskrbel Avditorij Portorož – Portorose in zaračunal odvoz odpadkov po izstavljenem računu JP Okolje Piran. Odpadke lahko najemnik pusti le v primeru, da so sortirani na podlagi predpisov o ločenem zbiranju odpadkov in to odobri dežurni organizator Avditorija Portorož – Portorose.
 20. Za pogostitve mora organizator - najemnik zagotoviti ekipo za urejanje prostora, dostavo hrane, strežbo gostov in pospravljanje prostora. Avditorij Portorož – Portorose nudi le mize in stole. Opremo za pogostitev: namizne prte, jedilni pribor, posode, kozarce, prtičke, pribor, odpirače za steklenice, vrečke za smeti, ipd. prinese organizator-najemnik s seboj. Avditorij Portorož – Portorose s svojim osebjem ne pomaga pri pogostitvi. Pogostitev lahko traja največ dve uri po zaključeni prireditvi v dvorani.
 21. Prisotnost fotografov, novinarjev ali snemalne ekipe je potrebno najaviti najkasneje dan pred prireditvijo in jim zagotoviti akreditacije Avditorij Portorož – Portorose.
 22. Parkirišča ob vhodih za nastopajoče so namenjena dostavi tehnične opreme, scenskih elementov, snemalnim avtomobilom, reševalnim vozilom ipd. Dostava hrane in težjih elementov se lahko izvede preko glavnega vhoda ali vhoda terasi pred glavno dvorano Avditorija le z vnaprejšnjim dogovorom. Parkiranje ob glavnem vhodu in na terasi pred glavno dvorano Avditorija ni dovoljeno.
 23. Vsa morebitna nastala škoda se oceni in zaračuna organizatorju-najemniku.
 24. Vse morebitne zaplete organizator-najemnik rešuje z dežurno osebo oziroma vodstvom Avditorija Portorož – Portorose.
 25. Pogoj za vstop v Avditorij je tako organizatorje kot za obiskovalce predložitev dokazil o izpolnjevanju PCT pogoja. Dokazila niso potrebna za mlajše od 12 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki. Uporaba zaščitne maske je pri gibanju in zadrževanju v Avditoriju Portorož obvezna. 

Varno na prireditve

Skladno z Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v RS se lahko javnih kulturnih prireditev udeležijo le osebe s potrdilom o negativnem testu, cepljenju ali prebolelem covidu 19 (PCT pogoj). Dokazila niso potrebna za mlajše od 12 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki.

V dvoranah je na voljo toliko sedežev, kot je ob dogodku dovoljeno skladno z odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom ter ob upoštevanju navodil in priporočil NIJZ.

Pogoj za vstop v dvorano je predložitev dokazil o izpolnjevanju PCT pogoja.
Prosimo, da pri pregledu vstopnic pokažete tudi ustrezno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Uporaba zaščitne maske je pri gibanju in zadrževanju v Avditoriju Portorož obvezna. 

PCT pogoj
Javne kulturne prireditve se lahko skladno s trenutno veljavnim Odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 120/21 s spremembami) udeležijo le končni uporabniki pod pogojem, da imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od   odvzema brisa, ali s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
5. dokazilo iz 3. ali 4. točke tega odstavka in dokazilo, da so bile v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljene z enim odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Obiskovalce prosimo, da ob obisku Avditorija Portorož - Portorose upoštevajo priporočila in navodila NIJZ:

 • Priporočamo nošenje zaščitne maske.
 • Spoštujte varnostno razdaljo (vsaj meter in pol).
 • Ne dotikajte se oči, nosu in ust ter upoštevajte higieno kašlja in kihanja. 
 • Razkužite si roke pred vstopom v dvorane ali pristopom do blagajno 
 • V dvorane vstopajte posamično.
 • Garderobe niso na voljo. Oblačila lahko odložite na sosednji sedež.
 • Priporočamo, da plačila opravite brezgotovinsko.
 • Obiščite nas samo brez bolezenskih znakov