Razpis za prosto delovno mesto

Medse vabimo nove sodelavce, zaposlimo glavnega računovodjo.

Opis del in nalog:
samostojno vodenje finančnega knjigovodstva in vseh ostalih knjigovodskih evidenc, vodenje predpisanih in pomožnih knjig za evidentiranje finančnih dogodkov, obračunavanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih in nosilcih, izdelava periodičnega in zaključnega računa in računovodskih poročil, finančno načrtovanje, skrb za statistiko in arhiviranje dokumentov, priprava notranjih aktov povezanih s financami, analiza finančnega poslovanja, dela po nalogu nadrejenega.

Izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Delovne izkušnje: 3 leta
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: ni zahtevano

Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na tajnistvo@avditorij.si ali po pošti na naslov AVDITORIJ PORTOROŽ – PORTOROSE, Senčna pot 8 A, 6330 Portorož.

Rok za prijavo je 19.3.2022.