Podaljšan rok za oddajo skladb za  40. festival Melodije morja in sonca 2020

SPOROČILO ZA JAVNOST: Avditorij Portorož – Portorose je podaljšal rok za oddajo skladb za  40. festival Melodije morja in sonca 2020

Obveščamo, da smo glede na dano situacijo zaradi  epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšali rok za oddajo skladb za sodelovanje na 40. Festivalu melodije morja in sonca 2020 (MMS 2020).

Kot pravočasne se bodo upoštevale skladbe poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom oddaje na pošto do vključno dne 29.5.2020 in skladbe poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo prispele na naslov Avditorij Portorož – Portorose, Senčna pot 8 A, 6320 Portorož do vključno dne 29.5.2020 do 12. ure, kar bo označeno s prejemnim žigom naslovnika.

Organizatorji festivala si pridružujejo pravico, da rok oddaje pošiljk ponovno podaljšajo zaradi epidemije, v kolikor bi to narekovali sprejeti državni ukrepi. Točen termin izvedbe festivala bo znan naknadno. Prav tako si organizatorji pridružujejo pravico, da festival MMS 2020 zaradi zdravstvenih, epidemioloških ali gospodarskih razmer ne izvedejo v tekočem letu.

Glasbenike in glasbene ustvarjalce vabimo k sodelovanju.